Rasmusson Förvaltning group

Ett ansvarsfullt samhällsengagemang

Våra dotterbolag

Aktuellt - Koncernen

RAFAB GROUP - Bolagsstruktur

Strategiska ledningsgruppen

Ursprunget till dagens RAFAB GROUP

RAFAB GROUP - Sociala Medier

Vi vill bygga hållbara relationer

Med starka samarbeten sprida kunskaper och lärdom i samhället, så att vi kan utvecklas tillsammans. För RAFAB Group är samhällsansvar viktigt och därför jobbar vi med att bygga samarbeten och ett framtida samhälle i linje med Rafabs värderingar; Socialt, Ekonomiskt och Hållbart…

Vårt samhällsansvar

Kontakt Huvudkontor

RAFAB GROUP – Rasmusson Förvaltning group