Integritetspolicy och GDPR

Behandling av personuppgifter inom koncernen Rasmusson förvaltning AB (556152-7820). För RAFAB Group är personlig integritet betydelsefullt. Vi eftersträvar därför en hög nivå av dataskydd. I denna policy klargörs hur vi samlar in och behandlar personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter samt hur du kan göra dom gällande…

SE PDF (164 KB)

Uppförandekod

Grundläggande för alla bolag inom RAFAB-koncernen är att upprätthålla och ständigt förbättra en verksamhet som har en säker arbetsmiljö, långsiktig lönsamhet och ett hållbart arbetssätt. RAFAB tar sitt ansvar gentemot anställda, affärspartners och samhället i allmänhet inom de verksamhetsområden vi har kontroll över och påverkar, samt i de miljöer vi är verksamma…

SE PDF (294 KB)