För RAFAB Group är samhällsengagemang särskilt viktigt

Vi jobbar för att aktivt engagera oss i organisationer och föreningar.

Vi vill bygga hållbara relationer och tillsammans med starka samarbeten sprida kunskaper och lärdom i samhället, så att vi kan utvecklas tillsammans. För RAFAB Group är samhällsansvar viktigt och därför jobbar vi med att bygga samarbeten och ett framtida samhälle i linje med Rafabs värderingar; Socialt, Ekonomiskt och Hållbart. Som aktörer inom fastighet- och byggbranschen vet vi att vårt samhällsengagemang har betydelse för framtidens utveckling och vi vill ta tillvarata möjligheten att göra skillnad.

Ett ansvarsfullt samhällsengagemang innebär många saker för oss. Dels driver vi våra verksamheter med en personalpolitik som bl.a. inkluderar Code of Conduct. I våra affärsmässiga relationer har vi stor respekt för den affärsetik vi för och den inkluderar även de underentreprenörer vi anlitar. Vi engagerar oss också i lokala organisationer och idrottsföreningar eftersom vi också har ett ansvar gentemot de ungdomar som riskerar att hamna utanför arbetsmarken helt i onödan och där vi tror på att räddningen är känslan av tillhörighet.

Varje år beslutar koncernledningsgruppen vilka föreningar vi ska sponsra. Nedan är ett urval av de organisationer och samarbeten vi engagerar oss i för ett bättre samhälle:

HK MALMÖ – TILLSAMMANS ÄR VI STARKA
HK Malmö är klubben som jobbar med laganda på planen, bänken och läktaren. Det innebär att förutom handboll finns ett samarbete med Malmös skolor och handbollsgymnasiet. Från Rafab Group finns stor stöttning i klubben och arbete att bygga relationer i klubbens nätverk.

GALAXEN BYGG – ARBETSBELAGD REHABILITERING
Det är när olyckan är framme stödet från samhället är som viktigast. Galaxen Bygg är byggsektorns eget företag för förebyggande arbetsmiljöarbete och arbetsförlagd rehabilitering. Inom koncernen finns nära samarbete med Galaxen Bygg där flertalet anställningar möjliggjorts.

CANCERFONDEN OCH BARNCANCERFONDEN
Alla känner någon som drabbats. Vi vill hjälpa på det sätt vi kan och stödjer därför årligen Barncancerfonden, Rosa bandet samt Blå bandet.