Vi är stolta över vår historia, men har blicken riktad framåt

Jörgen Rasmusson Koncenchef
Jörgen Rasmusson Koncenchef
Vi tror mer än någonsin på värderingar och kultur som framgångsfaktorer – det långsiktiga ägandet och företagandet är viktigare än någonsin. Vi tror på det värderingstyrda och modiga ledarskapet som kan fortsätta att bygga starka företagskulturer med en hög förändrings- och utvecklingstakt. Jag är övertygad om att våra företag har den kraften och de värderingar som behövs för riktigt goda affärer de kommande åren. Vi vet att framtiden ligger i nytänkande, engagemang och sist men inte minst ett stort, bultande hjärta. Till nytta för kunder, samhället och för oss som arbetar här.

Långsiktighet och tålamod har alltid varit en väsentlig del av Rasmusson Förvaltnings (RAFAB:s) strategi. RAFAB Group är ett andra generationens familjeföretag med inriktning på hållbar långsiktig utveckling av företag inom plåtslageri- och fastighetsbranschen. Vårt mål har alltid varit värde-skapande genom aktivt och ansvarsfullt ägande.

RAFAB drivs med långsiktig hänsyn till människor och miljö. Vi eftersträvar hållbarhet ur ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter. Vårt miljöarbete omfattar områdena drift, förvaltning och administration och självklart genomsyrar också miljötänket våra andra projekt.

Genom en aktiv ägarmodell kombinerat med vår kompetens, våra resurser och vårt nätverk – har vi under årens lopp med högkonjunkturer, finanskriser, globalisering och en omvärld i ständig förändring strävsamt fortsatt utveckla våra företag.

Som ägare arbetar vi med övertygelsen om att företag är en av de största förändringskrafterna i samhället. Behovet av medmänsklighet och humanism är och har alltid varit stort. Det innebär att öppna dörrar och skapa inkluderande arbetsplatser och företag där vi tar tillvara all kompetens och möter alla medarbetare, leverantörer och kunder med stor respekt.

RAFAB Group är också mycket måna om trivseln och säkerheten inom koncernen, för vi vet av erfarenhet att det finns ett tydligt samband mellan nöjda medarbetare och nöjda kunder och hyresgäster.

Den blå tråden i RAFAB:s snart 55-åriga historia, som jag ofta kommer tillbaka till är förmågan och viljan att utveckla nya affärer genom att våga tänka utanför boxen.

Vi lever just nu i en spännande tid med stora skiften i och med digitaliseringen och teknik-utvecklingen. Med stolthet, hantverksskicklighet, engagemang och nytänkande tar vi traditionsrika yrken in i framtiden. Vi ser hur marknaden skiftar, hur kundernas beteenden förändras.

Mycket kommer att krävas av vårt ledarskap framöver. Vi måste våga ifrågasätta och vilja bli ifrågasatta, försvara och ibland ha modet att omvärdera.
Genom vårt engagemang bygger vi långsiktiga och starka relationer med kunder och leverantörer. Vi erbjuder våra anställda en trygg och seriös arbetsplats där man har möjlighet att utvecklas. Vi är delaktiga i det moderna samhällsbyggandet och blundar inte för vårt sociala samhällsansvar.
Vi är mycket stolta över året som gått, och tar oss an framtiden med stor tillförsikt!

Jörgen Rasmusson
Ägare och koncernchef