2016

Pamako industriplåtslageri förvärvas till koncernen.

2014

Lödde Plåt får Malmö Stads näringslivspris inom mångfald.

2012

Br. Areskoug Byggplåt förvärvas och inkorporeras i AB Lödde Plåt.

2004

Lödde Plåt förvärvar Byggplåtslagarna i Skåne Ab (BPAB) som blir et helägt dotterbolag till Helsingborg och Kristianstad.

1994

Bolaget ombildas till moderbolag med namnet Rasmusson förvaltning AB (Rafab). Entreprenadverksamheten läggs i det helägda dotterbolaget AB Lödde Plåt.

1971

Bolaget ombildas till aktiebolag och flyttar till Lund . Företagsnamnet förkortas AB Lödde Plåt.

1963

Ursprunget till dagens RAFAB etableras av Ulf Rasmusson under företagsnamnet Löddeköpinge Bleck och Plåtslageri.