RAFAB

Jörgen Rasmusson
Jörgen Rasmusson

I Rafab infår fastighetsbolagen Bronshatten AB, Rafab Delfinen Ab och Rafab Svedala fastigheter AB. Genom hållbart ägande förvaltar, producerar och utvecklar Rasmusson förvaltning egna fastigheter för dotterbolagens produktionsenheter inom Öresundsregionen. Inom fastighetsbeståndet ingår Svedala fastigheter, Bronshatten och Delfinen. Fastighetsbolagens ambition är att erbjuda våra hyresgäster attraktiva och väl underhållna bostäder och lokaler. Detta förverkligas genom långsiktigt ägande och förvaltning av fastigheter med hög servicenivå – för hållbart boende både socialt och miljömässigt.

VD: Jörgen Rasmusson

RAFAB.NU

Lödde Plåt

Catharina Holmström

Lödde Plåt består av AB Lödde Plåt och Lödde Plåt Helsingborg AB med produktionsanläggningar i Malmö, Lund, Helsingborg och Kristianstad. Det gör Lödde Plåt verksamma i hela Skåne, men även upp mot Halland, Varberg samt Kalmar och resulterar i en stark position på den skånska byggmarknaden. Med engagemang bygger Lödde Plåt långsiktig och starka relationer med kunder, medarbetare och leverantörer som en seriös partner med möjlighet för samarbete och utveckling.

Verksamhetschef: Catharina Holmström

LODDEPLAT.COM

Pamako

Pamako är en del av Rafab koncernen sedan 2017 och är ett industriplåtslageri som har specialiserat sig på arbeten inom aluminium, rostfritt och flertalet arbeten inom licenssvetsning och magnetavskärmning. På Pamako arbetar man på millimeterprecision och helt efter specialarbeten efter kunders önskemål och specifikationer.

PAMAKO.SE